TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhiều vấn đề "nóng" không được ĐHCĐ thường niên thông qua sẽ được OCH trình tại ĐHCĐ bất thường lần này

05-06-2017 - 08:49 AM | Doanh nghiệp

Nhiều vấn đề "nóng" không được ĐHCĐ thường niên thông qua sẽ được OCH trình tại ĐHCĐ bất thường lần này

ĐHCĐ thường niên năm 2017 của OCH đã không thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, nhưng các chỉ tiêu trình tại ĐHCĐ bất thường lần này cũng không khác tờ trình trước đó.

Ngày 17/6 tới đây CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã chứng khoán OCH) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề không được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 vừa qua của OCH có rất nhiều tờ trình không được thông qua.

Cụ thể, báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kết quả SXKD năm 2017 đã không được ĐHCĐ thông qua do chỉ có 59,87% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành. Đáng chú ý, theo tài liệu trình ĐHCĐ bất thường lần này, các chỉ tiêu trong kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 vẫn không khác so với tờ trình tại ĐHCĐ thường niên vừa qua.

Năm 2016, OCH đạt hơn 1.005 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, trong đó công ty mẹ đạt 232,4 tỷ đồng. Cả năm công ty lỗ gần 81 tỷ đồng trong khi kế hoạch lãi gần 60 tỷ đồng; riêng công ty mẹ lỗ hơn 60 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân không đạt chỉ tiêu năm 2016 do phát sinh chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại các công ty con trong hệ thống và trích lập nợ phải thu khó đòi ngoài kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó kế hoạch chuyển nhượng dự án Sài Gòn Airport chưa thực hiện được do công ty đang chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, khách sạn Starcity Nha Trang mới đi vào hoạt động từ năm 2016 đang phải thực hiện trích khấu hao lớn; ngân hàng phê duyệt phương án cơ cấu nợ chậm hơn dự kiến…

Kế hoạch năm 2017 OCH đặt mục tiêu hơn 1.150 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất trong đó doanh thu công ty mẹ khoảng 299,3 tỷ đồng; kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 28,72 tỷ đồng trong đó công ty mẹ lãi 18,18 tỷ đồng.

Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty cũng không được ĐHCĐ thông qua

Đối với tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018 cổ đông đã biểu quyết chuyển sang thông qua tại ĐHCĐ bất thường lần này. Nội dung cụ thể, do ông Lê Quang Thụ, Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận, nên để đảm bảo đủ số thành viên theo quy định, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh vào Thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Quag Thụ nhưng chưa được ĐHCĐ thường niên thông qua.

Đồng thời cổ đông đề nghị bổ sung thêm nội dung phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc vào chương trình Đại hội.

Thanh Mai

Theo Tài chính Plus/OCH

Trở lên trên