TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sau kiểm toán, Kido giảm 20 tỷ đồng lợi nhuận vì Vocarimex

18-08-2016 - 17:29 PM | Doanh nghiệp

Sau kiểm toán, Kido giảm 20 tỷ đồng lợi nhuận vì Vocarimex

Nguyên nhân do lợi nhuận ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết giảm.

CTCP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán KDC) công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2016 sau soát xét với mức lợi nhuận sau thuế chỉ còn 140,8 tỷ đồng - giảm 20,2 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Trên BCTC hợp nhất do công ty lập, giá trị đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên doanh liên kết đồng kiểm soát là 1.797 tỷ đồng trong khi số liệu sau kiểm toán là 1.777 tỷ đồng, chênh lệch giảm 20 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2016 sau kiểm toán còn 1.334 tỷ đồng, giảm đúng 20 tỷ đồng, bằng số giảm giá trị đầu tư vào công ty liên doanh liên kết.

Giải trình về chênh lệch việc này, KIDO cho biết nguyên nhân là do báo cáo tài chính của công ty liên kết (Vocarimex) có thay đổi lớn giữa báo cáo đã lập và báo cáo sau kiểm toán soát xét. Do vậy, phần lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên doanh liên kết trong 6 tháng đầu năm giảm 20 tỷ đồng, từ 61 tỷ đồng xuống còn 41 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên báo cáo tài chính riêng của công ty, do điều chỉnh tăng tài sản thuế thu nhập hoãn lại thêm 2 tỷ đồng, nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.117 tỷ đồng lên 1.119 tỷ đồng. Nguyên nhân điều chỉnh tăng thuế thu nhập hoãn lại, là do tại thời điểm lập BCTC, công ty chưa có cơ sở để tình thuế TNDN hoãn lại.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 3,3 tỷ đồng và chi phí tài chính được điều chỉnh tăng 1,9 tỷ đồng theo ý của kiểm toán viên để phù hợp với cách trình bày của chuẩn mực kế toán mới.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ