TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục

16-06-2014 - 22:11 PM | Tài chính - ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Theo quyết định này, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ccơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có nhiệm vụ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các dự án luật, chiến lược, chương trình, đề án về đổi mới và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng...

Thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra ngân hàng, thanh tra về phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi và thanh tra về các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng quy định; thực hiện giám sát ngân hàng đối với các đối tượng giám sát ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng còn có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám sát; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra, giám sát ngân hàng đối với Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước...

Cơ cấu tổ chức gồm11 đơn vị trực thuộc

Về cơ cấu tổ chức, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có 11 đơn vị trực thuộc gồm: Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước; Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng nước ngoài; Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng; Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh; Cục Phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và không quá 3 Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. Trường hợp đặc biệt cần có trên 3 Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

>>> Sẽ liên tục thanh tra, giám sát ngân hàng


Theo Phương Nhi

hangnt

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên