TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ngân hàng Phương Đông muốn tăng vốn lên 5.000 tỷ, lợi nhuận kỳ vọng 450 tỷ

06-04-2016 - 08:51 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Phương Đông muốn tăng vốn lên 5.000 tỷ, lợi nhuận kỳ vọng 450 tỷ

Ngân hàng cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập Công ty chuyển tiền quốc tế ngân hàng Phương Đông với vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa gửi tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 14/4 sắp tới.

Chia cổ tức bằng tiền mặt 4,5%

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của ngân hàng đạt 49.447 tỷ đồng, tăng 26,4% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ vẫn ở mức 3.547 tỷ đồng.

Trong năm, OCB cho vay 27.693 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so cuối năm trước. Tiền gửi của khách hàng đạt 29.506 tỷ đồng, tăng 23,4%.

OCB ghi nhận 267 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 5% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 209 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2015 đạt 425 tỷ đồng. Với kết quả này, ngân hàng mới chỉ hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 410 tỷ đặt ra tại ĐHCĐ năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 4,5%. Ngân hàng sẽ bỏ ra khoảng 175 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Năm 2015, thù lao phụ cấp của HĐQT và ban kiểm soát ngân hàng là 6,19 tỷ đồng thấp hơn mức được Đại hội năm 2015 đã thông qua là 8,2 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng báo cáo về phương án tăng vốn điều lệ theo nghị quyết chấp thuận OCB tăng vốn từ 3.547 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng trong đó phát hành cổ phiếu thưởng 5% cho cổ đông hiện hữu là 172 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu 780 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện:

OCB cho biết đợt phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu tiếp tục hoàn tất.

Tăng vốn lên 5.000 tỷ, lợi nhuận kỳ vọng 450 tỷ

Dự kiến trong năm 2016, OCB sẽ tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất quá trình tăng vốn năm 2015 thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu là 500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2016.

Kế hoạch năm 2016 (sau khi tăng vốn), OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả thực hiện năm 2015. Vốn huy động từ cá nhân và TCKT là 43.093 tỷ đồng tăng 46%. Dư nợ cho vay (bao gồm TPDN) đạt 36.694 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2015.

Ngân hàng cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập Công ty chuyển tiền quốc tế ngân hàng Phương Đông với vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. Công ty này sẽ thu hút nguồn tiền kiều hối chính thức để gửi về Việt Nam, giúp bổ sung nguồn ngoại tệ.

Dự kiến hoạt động của Công ty chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông sẽ hiệu quả thông qua khoản doanh số có được dự tính năm 2016 là 2.160 tỷ đồng, năm 2017 là 4.131 tỷ đồng và năm 2018 là 6.885 tỷ đồng.

Về thù lao, ngân hàng đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát là 8,2 tỷ đồng.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên