TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

STB: Sẽ "phá lệ" trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

22-03-2011 - 17:09 PM | Tài chính - ngân hàng

STB: Sẽ "phá lệ" trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

Sacombank dự kiến sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại công ty con xuống dưới 50% khi cần thiết.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank (STB) công bố các nội dung sẽ trình ĐHCĐ thường niên thông qua.
 
Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 2/4.
 
 
Kế hoạch kinh doanh năm 2011

- Tổng tài sản đạt khoảng gần 160.000 tỷ đồng, tăng 12 % so với năm 2010;

- Vốn CSH đạt 15.600 tỷ đồng. Trong đó, VĐL đạt 10.740 tỷ đồng, tăng 17% so năm trước;

- Tổng huy động từ khách hàng đạt gần 120.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm;

- Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 90.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2010;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010;

- Dự kiến tỷ lệ phân phối cổ tức từ 14% –  20% vốn cổ phần;

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%;   

- Kiểm soát Tỷ lệ Nợ quá hạn không quá 2,5%.                                                                        

Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2011: Nếu được NHNN và Cơ quan quản lý cho phép, Sacombank dự kiến sẽ thành lập 2 chi nhánh mới trong nước (Hà Tĩnh, Ninh Bình hoặc Bắc Giang).

Xúc tiến các thủ tục xin phép nâng cấp CN Lào thành Ngân hàng 100% vốn Sacombank.

“Phá lệ” chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

Sacombank sẽ xin ý kiến cổ đông trả cổ tức 15% bằng tiền mặt thay vì trả bằng cổ phiếu như từ năm 2006 đến nay.

Tuy nhiên, Sacombank cũng sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Nếu cổ đông dùng toàn bộ số cổ tức nhận được để mua cổ phiếu phát hành thêm thì sẽ không bị tính 5% thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên lượng cổ phiếu tương đương 2% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm.

Như vậy vốn điều lệ của Sacombank dự kiến tăng 17%, từ 9.179 tỷ đồng lên 10.740 tỷ đồng.

Số vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2011 là hơn 1.560 tỷ đồng sẽ được sử dụng trong năm 2011 như sau:

- Đầu tư vào tài sản cố định : 320 tỷ đồng
- Thành lập mới các đơn vị trực thuộc : 800 tỷ đồng
- Đưa vào kinh doanh sinh lời : 440 tỷ đồng

Giảm tỷ lệ nắm giữ tại các công ty thành viên xuống dưới 50% khi cần thiết

Bước sang năm 2011,  với mong muốn tạo điều kiện cho các Công ty con  thu hút  thêm nguồn lực bên ngoài  đáp ứng nhu cầu phát   triển  trong  thời  kỳ mới,  cũng như  tạo điều kiện cho Sacombank có  thêm nguồn vốn đáp ứng cho việc chuyển đổi Ngân hàng 100% vốn tại Lào hay đầu tư vào một số lĩnh vực hiệu quả khác, Sacombank sẽ trình ĐHCĐ các vấn đề:

- Tái xác định về mặt chủ trương và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các phương án, xúc tiến các thủ tục và chọn thời điểm thích hợp để tiến hành các thủ tục đa sở hữu hóa (cổ phần hóa) Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBL) trong giai đoạn 2011 – 2015;

- Chấp thuận chủ trương Sacombank không nắm giữ cổ phần kiểm soát (trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết) tại Công ty cổ phần là SBS và các Công ty con được cổ phần hóa khác khi cần thiết.

Chiến lược phát triển 2011-2020

Chiến lược tài chính: Trong giai đoạn 10 năm tới (2011-2020), Sacombank tiếp tục tập trung vào các mục tiêu tài chính sau:

- Đặt trọng tâm vào mục tiêu tăng trưởng vốn chủ sở hữu, sao cho giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 15-17%/năm. Theo đó: Vốn điều lệ tăng từ 15%-20%/năm; đồng thời tận dụng tối đa nguồn vốn thứ cấp để làm đòn bẩy cho sự tăng trưởng;

  • Tổng tài sản tăng bình quân 15-20%/năm;
  • Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 17-20%/năm;
  • Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 15-17%;
  • Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) bình quân đạt 1,5-1,7%;
  • Cổ tức hàng năm/vốn cổ phần bình quân 14-20%/năm và được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT xem xét quyết định cho từng năm tài chính kể từ năm 2011.
Chiến lược nguồn lực: Mục tiêu số lượng CBNV đến năm 2015 là 13.000 người...
 
Chiến lược công nghệ ngân hàng
 
Chiến lược kênh phân phối: Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới của Sacombank dự kiến đạt khoảng 600 điểm giao dịch, bao phủ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài các điểm giao dịch tại Lào và Campuchia, Sacombank còn mở rộng hoạt động sang Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc, Châu Âu và một số nước khác trong khu vực ASEAN.
 
Chiến lược kinh doanh (huy động, cho vay):Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng ở mức 15-18%/năm trong giai đoạn 2011-2020. Trong đó, huy động từ
dân cư chiếm 65-85% trong tổng cơ cấu huy động của Ngân hàng.
- Dư nợ cho vay tăng trưởng bình quân 18-20%/năm trong giai đoạn 2011-2020.
- Tỷ lệ Cho vay/Huy động bình quân 60-80%/năm.
 
Chiến lược sản phẩm dịch vụ: Tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ, theo đó tăng dần tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập. Tỷ trọng tổng doanh thu từ dịch vụ/tổng thu nhập của Ngân hàng sẽ đạt tỷ lệ bình quân 12-18%/năm cho giai đoạn 2011-2020;
 
Chiến lược quản trị điều hành
 
Quốc Thắng

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên