TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VPBank: Quý 3 lãi sau thuế 202 tỷ đồng

22-11-2012 - 13:39 PM | Tài chính - ngân hàng

VPBank: Quý 3 lãi sau thuế 202 tỷ đồng

Số dư tiền gửi của khách hàng cuối quý 3/2012 là 47.506 tỷ đồng, tăng 61,52% so với số dư đầu năm 2012.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 đã hợp nhất.

Thu nhập lãi thuần quý 3/2012 tăng khá mạnh 81% so với quý 2 lên 727 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ.

Hoạt động ngoại hối khiến VPBank lỗ thuần 10,61 tỷ đồng quý 3 và 9 tháng lỗ 6,64 tỷ đồng. Thuyết minh BCTC cho thấy, trạng thái tài sản quy USD cuối quý 3 là 7.443 tỷ đồng, tăng mạnh so với số dư 4.836 tỷ đồng số dư đầu quý 3. Tài sản dạng khác tăng hoặc chiếm tỷ trọng không đáng kể. Như vậy, riêng trong quý 3 thì tài sản tăng thêm mạnh ở dạng USD.

Mảng hoạt động mua bán chứng khoán và chứng khoán đầu tư quý 3 lỗ hơn 4,3 tỷ đồng trong khi quý 2 lãi hơn 56 tỷ đồng.

Hoạt động khác giảm lãi 56% so với quý 2, đạt 14,37 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng mạnh từ chưa đầy 200 tỷ đồng quý 2 lên hơn 500 tỷ đồng quý 3/2012 là nguyên nhân chính kéo lãi trước dự phòng của VPBank giảm 10,86% so với Quý 2 còn 348,85 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng tín dụng tăng gấp 3 quý 2/2012 kéo lãi sau thuế giảm 25,7% so với quý 2, còn 201,7 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VPBank lãi ròng 578 tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q2/2012

Thay đổi

9T/ Năm 2012

Thu nhập lãi thuần

727.04

401.44

81.11%

1734,82

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

115.24

110.06

4.71%

252,77

Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối

-10.61

-15.48


-6.64

Lãi thuần từ mua bán CK kinh doanh

9.22

64

-85.59%

148.13

Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư

-13.56

-8.21


-56.59

Lãi thuần từ hoạt động khác

14.37

32.61

-55.93%

112.03

Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua CP

12.02

3.72

223.12%

15.74

Chi phí hoạt động

504.86

196.79

156.55%

1243.06

LN thuần trước trích lập dự phòng

348.85

391.36

-10.86%

957.2

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

67.32

22.61

197.74%

163.58

LNTT

281.53

368.75

-23.65%

793.61

LNST

201.69

271.51

-25.72%

578.04

Tại thời điểm kết thúc quý 3, tổng tài sản 89.383 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ đồng tương đương tăng 2,13% so với cuối quý 2, tăng 6,95% so với cuối quý I, và tăng 7,9% so với số dư đầu năm.

Nợ xấu tại thời điểm kết thúc quý 3 là 3,29%, tăng mạnh so với mức 2,42% so với cuối quý 2 và mức 2,87% cuối quý 1. 

Dư tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và  cho vay các TCTD khác giảm gần 1.000 tỷ đồng so với cuối quý 2.

Dư nợ cho vay khách hàng cuối quý 3 đạt 33.115 tỷ đồng, tăng 14,714% so với mức 28.869 tỷ đồng số dư đầu năm.

Số dư tiền gửi của khách hàng cuối quý 3/2012 là 47.506 tỷ đồng, tăng 61,52% so với số dư đầu năm 2012.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3

Minh Thành

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VPB

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên