TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTCK Nam An, Hồng Bàng, Phú Hưng, Saigon Berjaya báo lỗ quý 1/2013

CTCK Nam An, Hồng Bàng, Phú Hưng, Saigon Berjaya báo lỗ quý 1/2013

Đặc điểm chung của các công ty này là do doanh thu không bù đắp nổi chi phí, tổng doanh thu quý 1/2013 của NASC chỉ đạt hơn 200 triệu đồng, của HBSC chỉ đạt 340 triệu đồng.

CTCP Chứng khoán Nam An (NASC) công bố lỗ hơn 1 tỷ đồng quý 1/2013, Nam An trước đó đã có 5 năm lỗ liên tiếp.

Doanh thu quý này của NASC chỉ đạt gần 210 triệu đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2012, trong đó 153 triệu đồng từ hoạt động tự doanh, doanh thu môi giới chỉ đạt 18,3 triệu đồng do Nam An đã rút tư cách thành viên tại sở GDCK Hà Nội, doanh thu khác chỉ đạt 38 triệu đồng.

Trong khi đó, chi phí kinh doanh của công ty lên tới 420 triệu đồng, gấp đôi so với quý 1/2012, chi phí quản lý doanh nghiệp 830 triệu đồng, tăng 130 triệu so với cùng kỳ năm trước.

LNTT và LNST quý 1/2013 của NASC lỗ 1,04 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2012 công ty lỗ hơn 800 triệu đồng. Lỗ lũy kế của công ty tại thời điểm 31/3/2013 đạt hơn 71 tỷ đồng, chiếm hơn 50% vốn điều lệ.

NASC Q1/2013 Q1/2012
Doanh thu 209.8 82.9 153%
Môi giới 18.3 20.0 -9%
Tự doanh 153.2 50.0 206%
Khác 38.3 12.9 197%
Chi phí hoạt động 420.9 189.4 122%
Chi phí quản lý 830.7 704.5 18%
LNTT -1,041.8 -809.2 n/a
LNST -1,041.8 -809.2 n/a

Đơn vị: triệu đồng

CTCP Chứng khoán Hồng Bàng (HBSC) lỗ gần 750 triệu đồng trong quý 1/2013. Doanh thu của công ty quý này chỉ đạt 343 triệu đồng, giảm 30% cùng kỳ 2012, trong đó doanh thu môi giới đạt gần 60 triệu đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; doanh thu khác đạt 284 triệu đồng, giảm 38% cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ 2012, song do doanh thu không bù đắp nổi chi phí khiến công ty lỗ sau thuế 748,4 triệu đồng trong quý 1/2013.

HBSC Q1/2013 Q1/2012
Doanh thu 343.40 488.60 -30%
Môi giới 59.60 29.70 101%
Khác 283.80 458.90 -38%
Chi phí hoạt động 452.70 689.00 -34%
Chi phí quản lý 542.20 1,224.00 -56%
LNTT -748.40 -1,424.40 n/a
LNST -748.40 -1,424.40 n/a

Đơn vị: triệu đồng

Tổng tài sản của công ty cuối kỳ chỉ còn lại 18,7 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền đạt hơn 8,9 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty đạt 35 tỷ, hiện lỗ lũy kế đã lên đến 19,54 tỷ đồng (chiếm 56% vốn điều lệ).

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) lỗ 2,27 tỷ trong quý 1/2013. Trong đó doanh thu của công ty quý này đạt 14,8 tỷ đồng, giảm 26% cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới và tự doanh của công ty tăng so với cùng kỳ 2012 lần lượt 18% và 223%, tuy nhiên khoản doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu là doanh thu khác lại giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,87 tỷ đồng.

Do đó, mặc dù công ty tiết kiệm được 64% chi phí hoạt động và 26% chi phí quản lý doanh nghiệp so với quý 1/2012, trong quý 1/2013 công ty vẫn lỗ 2,27 tỷ đồng.

PHS Q1/2013 Q1/2012  
Doanh thu 14.80 19.91 -26%
Môi giới 4.29 3.63 18%
Tự doanh 1.47 0.46 223%
Lưu ký 0.17 0.00  
Khác 8.87 15.79 -44%
Chi phí hoạt động 7.36 20.17 -64%
Chi phí quản lý 10.43 14.04 -26%
LNTT -2.27 -13.87 n/a
LNST -2.27 -13.87 n/a

Đơn vị: tỷ đồng

Cổ phiếu PHS của Chứng khoán Phú Hưng đang bị đặt vào diện kiểm soát do công ty đã lỗ 2 năm liên tiếp.

CTCP Sài gòn Berjaya (SBBS) lỗ 1,23 tỷ đồng trong quý 1/2013. Doanh thu quý 1/2013 của công ty đạt 5,72 tỷ đồng trong đó chỉ có doanh thu môi giới (2,5 tỷ) và doanh thu khác (3,19 tỷ đồng). Chi phí quản lý và chi phí hoạt động gần 7 tỷ đồng đã khiến công ty bị lỗ trong quý 1/2013.

Báo cáo qúy 1/2013 của NASC, SBBS, PHS, HBSC

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên