TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo Thông tư 74: Chỉ được mua bán trong ngày đối với cổ phiếu trong VN30 và HNX30

Dự thảo Thông tư 74: Chỉ được mua bán trong ngày đối với cổ phiếu trong VN30 và HNX30

Trong dự thảo thay thế Thông tư 74, quy định chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện mua và bán trong ngày đã được bỏ.

Ủy ban chứng khoán nhà nước đã công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và đang tiến hành lấy ý kiến thành viên thị trường.

NĐT chỉ được thực hiện các giao dịch mua bán trong ngày đối với cổ phiếu trong VN30 và HNX30

Dự thảo thông tư quy định: “Giao dịch mua bán trong ngày được thực hiện thông qua việc nhà đầu tư bán số chứng khoán đã mua từ lệnh mua đã được thực hiện trước đó trong cùng ngày giao dịch (mua trước – bán sau); hoặc nhà đầu tư mua thêm chứng khoán để bù lại số chứng khoán đã bán trước đó  (bán trước - mua sau).

Theo Dự thảo này, nhà đầu tư sẽ chỉ được phép giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng 1 cổ phiếu trong ngày đối với phiên khớp lệnh liên tục và chỉ áp dụng đối với cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, HNX30 và chứng chỉ các quỹ đầu tư niêm yết trên SGDCK.

Đồng thời, nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch mua bán trong ngày từ tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Thông tư này hoặc tài khoản quản lý danh mục đầu tư quản lý bởi công ty quản lý quỹ; Không được thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán trong ngày đối với giao dịch lô lẻ, giao dịch thỏa thuận.

Kết thúc ngày giao dịch, số chứng khoán bán không được nhiều hơn số lượng chứng khoán đã mua, bao gồm: chứng khoán đã có trên tài khoản của nhà đầu tư, chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa mua trong cùng ngày giao dịch. Trường hợp số chứng khoán bán nhiều hơn số chứng khoán mua, thì công ty chứng khoán, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Theo Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 đang áp dụng, NĐT chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện các giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch; Không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.

NĐT cũng chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định tại Khoản 7, Điều 7 Thông tư 74.

Trong dự thảo thay thế Thông tư 74, quy định chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện mua và bán trong ngày đã được bỏ.

CTCK phải có vốn điều lệ từ 800 tỷ trở lên mới được phép cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày

Dự thảo này cũng quy định thêm về điều kiện cho phép các công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày. Theo đó, CTCK phải có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

CTCK cũng phải đảm bảo đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định, và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ báo cáo về việc đăng ký môi giới giao dịch mua bán trong ngày;

CTCK được cấp dịch vụ này không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định tại Dự thảo, Công ty chứng khoán có quyền yêu cầu khách hàng ký quỹ tiền hoặc chứng khoán trước khi cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch trong ngày.

Sau mỗi ngày giao dịch và kết thúc tháng, công ty chứng khoán có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả kinh doanh từ hoạt động giao dịch mua bán trong ngày của từng khách hàng. Căn cứ vào kết quả kinh doanh từ hoạt động giao dịch, năng lực tài chính của khách hàng, công ty chứng khoán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ mua bán trong ngày đối với các khách hàng.

Trường hợp nhà đầu tư không có đủ tiền để thanh toán cho số chứng khoán đã mua mà chưa kịp bán (đối với giao dịch trong ngày), công ty chứng khoán được yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bổ sung. Trường hợp nhà đầu tư không thể thực hiện ký quỹ bổ sung, công ty chứng khoán thực hiện các thủ tục, bảo đảm có đủ tiền để thanh toán cho đối tác giao dịch tại ngày thanh toán.

Dự thảo sửa đổi Thông tư 74

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên