TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX công bố chương trình "Công bố thông tin và minh bạch năm 2014”

HNX công bố chương trình "Công bố thông tin và minh bạch năm 2014”

Bộ tiêu chí đánh giá gồm 122 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực: Quyền của cổ đông, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Vai trò của các bên liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của HĐQT.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2014”.

Chương trình này được tổ chức nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết nâng cao ý thức và cải thiện tình hình quản trị công ty, bước đầu thông qua việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định hiện hành về Quản trị công ty. Bên cạnh đó, một số câu hỏi đưa ra được xem là khuyến nghị đối với doanh nghiệp để nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thông lệ quản trị công ty tốt. Kết quả của đợt đánh giá Công bố thông tin và minh bạch sẽ là cơ sở cho việc xây dựng chỉ số Quản trị công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo HNX, đối tượng đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp đang niêm yết, có ngày giao dịch đầu tiên trước ngày 15/5/2013 loại trừ những doanh nghiệp hủy niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sử dụng khuyến nghị của OECD về Quản trị công ty, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/4/2012, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012 và các quy định khác liên quan đến công bố thông tin và quản trị công ty để đưa ra bộ tiêu chí đánh giá. Bộ tiêu chí này bao gồm 122 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính: Quyền của cổ đông, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Vai trò của các bên liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của HĐQT.

Dữ liệu đánh giá bao gồm và không giới hạn trong các Tài liệu, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo tài chính quý/bán niên soát xét/kiểm toán năm; Sở hữu và giao dịch cổ đông nội bộ/người có liên quan; Báo cáo thường niên; Báo cáo tình hình quản trị công ty, các thông tin công bố định kỳ, bất thường khác.

Để đảm bảo việc đánh giá được công bằng, khách quan, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập Hội đồng tư vấn về Quản trị công ty bao gồm các chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý, công ty tư vấn, ... Hội đồng có trách nhiệm đánh giá, phê duyệt kết quả chấm điểm.

Bên cạnh đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lựa chọn Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh làm đơn vị đánh giá độc lập.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên