TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Quyết định chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

LCG: Quyết định chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Công ty có lãi ròng 6 tháng đầu năm 2014 và LNST chưa phân phối vẫn âm.

Ngày 05/09/2014, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 336/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã CK: LCG) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 09/09/2014.

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014 là 13,24 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2014 là –268,17 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2014, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014.


thanhhuong

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên