TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

CAV, RAL, ITQ, GLT, LHC, ADP, AGX, GMX, HEV, KBE, TNY vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): Ngày 31/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 11/4/2016.

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL): Ngày 5/4 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 27/4/2016. Đồng thời RAL cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào 27/4/2016.

CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ): Ngày 4/4 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016. Đồng thời ITQ cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào 23/4/2016.

CTCP Kỹ thuật Điện toàn cầu (GLT): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng) trong đó cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện 4/4/2016.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC): Ngày 1/4/2016 - ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 28/4/2016. Đồng thời LHC cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào 29/4/2016.

CTCP Sơn Á Đông (ADP - UPCoM): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 4/2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 21/4/2016. Đồng thời ADP cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên tổ chức trong tháng 4/2016.

CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (AGX – UPCoM): Ngày 29/3 –ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 7/4/2016.

CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 26/5/2016. Đồng thời GMX cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào 22/4/2016.

CTCP Sách Đại học – Dạy nghề (HEV): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thực hiện 22/4/2016. Đồng thời HEV cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên tổ chức vào 23/4/2016.

CTCP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang (KBE): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện 13/4/2016. Đồng thời KBE cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016.

CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY - UPCoM): Ngày 29/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thực hiện 16/5/2016. Đồng thời TNY cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên tổ chức vào 20/4/2016.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên