TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp: HHS, LGC, MAS, HAH, BCP, VDP, GMC, TCO, DHA, SCJ, IJC, HEC, C71

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/9/2015. HHS cũng chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu mới). Đồng thời, chốt quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới). Hoàng Huy dự kiến phát hành gần 111 triệu cổ phiếu mệnh gián 11.000 đồng/ cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 11/9/2015.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thực hiện 15/9/2015.

CTCP Dược Becamex (BCP): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 30/9/2015.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 15/10/2015.

CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP): Ngày 26/8 - ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 30/9/2015.

CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 25/9/2015.

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ngày 28/8 – ngày ĐKCCnhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thwoif gian thực hiện 18/9/2015.

CTCP Hóa An (DHA): Ngày 7/9 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/9/2015.

CTCP Xi măng Sài Gòn (SCJ): Ngày 7/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 13/10/2015.

CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (IJC): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thục hiện 14/9/2015.

CTCP Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II (HEC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 4/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thực hiện 16/9/2015.

CTCP 471 (C71 - UpCOM): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 14/9/2015.

 

Mai Nguyễn

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên