TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LIG chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 31%

LIG chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 31%

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%; tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% và nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18%.

CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG) vừa công bố thông tin ngày 30/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng. Đây cũng là danh sách cổ đông chốt tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 sắp tới để thông qua nội dung phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.

Cụ thể, ngày 24/12/2015 LIG sẽ thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) và trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới). Đồng thời, Licogi 13 cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18%. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư, các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối.

Như vậy, đợt này, Licogi 13 sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 31%.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 của công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2015 gần 33,3 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển còn dư 19 tỷ đồng; thặng du vốn cổ phần đạt gần 19,4 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2015, Licogi 13 đạt 22,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 15 tỷ đồng. EPS đạt 1.345 đồng. Quý 4/2015, công ty dự kiến đạt 26,3 tỷ đồng LNTT hợp nhất, mục tiêu cả năm đạt 48,6 tỷ đồng LNTT, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2014 LIG chi trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu đúng như dự định. Mục tiêu năm 2015 của công ty là thanh toán cổ tức tỷ lệ 10%.

Năm 2016, LIG đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tối thiểu 62 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức đảm bảo tối thiểu 10% - bằng mức năm 2015.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên