TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ORS: Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 1 bất thành

ORS: Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 1 bất thành

Đến 9h sáng, sau 30 phút khai mạc chính thức, số lượng cổ đông tham dự không đáp ứng được điều kiện để tiến hành đại hội. Tại đại hội năm 2015, ORS dự trình ĐHĐCĐ chủ trương hợp nhất/sáp nhập với một hoặc vài CTCK khác.

Sáng ngày 06/03/2015, CTCP Chứng khoán Phương Đông – ORS theo kế hoạch sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tuy nhiên, sau ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc không có đủ số lượng đại biểu cần thiết. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã không được tiến hành.

Theo tài liệu đại hội đã công bố, HĐQT của ORS sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua 4 nội dung tờ trình, bao gồm:

- Phê chuẩn nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm thành viên HĐQT trước đó;

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 (thù lao HĐQT là gần 422 triệu đồng; thù lao Ban kiểm soát 48 triệu đồng); Đề xuất mức thù lao HĐQT năm 2015 là 600 triệu đồng và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng.

- Chủ trương hợp nhất/sáp nhập với một hoặc vài công ty chứng khoán khác. Theo HĐQT của ORS, với những khó khăn và thách thức hiện tại của thị trường chứng khoán nói chung và công ty nói riêng, chủ trương tái cấu trúc để có thể tồn tại và phát triển trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong đó, tái cấu trúc thông qua hoạt động Hợp nhất/sáp nhập giúp giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai: lành mạnh hóa tình hình tài chính; giảm chi phí, tăng doanh thu; mở rộng thị phần, gia tăng vị thế.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 1 bất thành, ORS cho biết, Công ty sẽ thông báo đến cổ đông về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ lần hai theo đúng quy định của Pháp luật.

Thanh Giang

Ngọc Quỳnh

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên