TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX bị đưa vào diện bị kiểm soát

PVX bị đưa vào diện bị kiểm soát

Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 04/4/2013.

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 13 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (MCK: PVX) vào diện bị kiểm soát như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Mã chứng khoán: PVX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 04/4/2013

- Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 02 năm gần nhất là số âm (năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố: -19.123.725.341 đồng và năm 2012: -1.338.390.989.631 đồng)

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (MCK: PVX) ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên