TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS: Lỗ hợp nhất 135 tỷ năm 2012, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

SBS: Lỗ hợp nhất 135 tỷ năm 2012, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tỷ lệ vốn khả dụng của SBS tại thời điểm cuối năm 2012 là 0,57%. SBS phải điều chỉnh lại bút toán đánh giá lại các khoản đầu tư và ủy thác năm 2011.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2012 của CTCP Chứng khoán Sài gòn Thương Tín (Sacombank SBS), tỷ lệ vốn khả dụng của SBS tại thời điểm cuối năm 2012 mặc dù không đáp ứng được quy định của UBCK song đã dương trở lại (0,57% - tỷ lệ này giữa năm 2012 là -17%).

Kiểm toán lưu ý tại ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu của SBS vẫn âm 251 tỷ đồng, do công ty phát sinh lỗ lũy kế 1.768 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng lưu ý công ty chưa thanh toán cho trái chủ khoản nợ gốc đã quá hạn trị giá 130 tỷ đồng, khoản phải trả 59 tỷ đồng liên quan đến các hợp đồng mua cổ phiếu chưa niêm yết, khoản phải trả môi giới mua chứng khoán 70 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán …gây ra mối nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty trong tương lai gần.

Tuy nhiên Ban giám đốc công ty tin tưởng kế hoạch tái cấu trúc công ty sẽ được chấp thuận tại ĐHCĐ sẽ tổ chức trong tháng 2/2013 để công ty có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Cuối năm 2011, SBS nắm giữ hơn 12 triệu cổ phiếu SBS với giá trị hơn 300 tỷ đồng, các cổ phiếu này được công ty mua gián tiếp thông qua vốn ủy thác của đối tác khác để thực hiện kinh doanh chứng khoán nên công ty không phân loại các cổ phiếu này vào cổ phiếu quỹ, và khoản này đã được thanh lý toàn bộ trong tháng 3/2012.

Báo cáo tài chính riêng năm 2012 SBS lỗ 127 tỷ đồng, đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, năm 2012 SBS lỗ ròng 135 tỷ đồng, do điều chỉnh lại bút toán đánh giá lại các khoản đầu tư và ủy thác nên số liệu năm 2011 của SBS đã được điều chỉnh lại, lỗ năm 2011 là hơn 1.654 tỷ đồng (thuyết minh mục 30 báo cáo kiểm toán 2012).


2012 2011
Doanh thu 228.25 943.42
Môi giới 24.32 40.19
Tự doanh 101.03 417.89
Tư vấn 0.98 36.83
Lưu ký 3.56 3.46
Khác 98.35 437.67
Chi phí kinh doanh 319.3 1722.63
Lợi nhuận khác 359.82 1.56
LNTT -137.65 -1642.33
LNST -135.15 -1654.8

Năm 2012, doanh thu tự doanh chiếm gần 50% tổng doanh thu của SBS, đạt 101 tỷ đồng/ tổng doanh thu 228 tỷ đồng, số này chỉ bằng ¼ năm 2011, tiếp theo là doanh thu khác đạt 98 tỷ đồng (giảm 77% năm 2011); doanh thu môi giới của SBS đạt hơn 24 tỷ đồng, doanh thu tư vấn chỉ đạt gần 1 tỷ đồng (trong khi năm 2011 đạt hơn 36,8 tỷ đồng).

Năm 2012 SBS có khoản thu nhập khác bất thường 533 tỷ đồng thu từ chuyển nhượng tòa nhà trụ sở chính cho Sacombank, khoản này được cấn trừ vào khoản nợ vay của công ty với Sacombank.

Năm 2012, số lượng nhân viên của SBS và các công ty con là 155 người, giảm 106 người so với đầu năm.

Tiền gửi không kỳ hạn của SBS cuối năm 2012 chỉ còn 41 tỷ đồng, giảm 200 tỷ so với đầu năm. Tuy nhiên khoản tiền gửi có kỳ hạn (được hạch toán trong khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) đã tăng hơn 429 tỷ từ 167 tỷ đầu năm 2012 lên 596 tỷ vào cuối năm.

Trong khi đó, khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn đã giảm mạnh từ 700 tỷ đầu năm xuống 68 tỷ cuối năm. SBS đã bán sạch hơn 12 triệu cổ phiếu SBS (trong danh mục ủy thác), 167 tỷ giá trị cổ phiếu SCR, SPM, VOS, chứng chỉ quỹ VF2 và chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt.

Trong danh mục tự doanh của SBS lúc này còn CTCP Đầu tư Tín Việt (trước là CTCP đầu tư Sài gòn Thương Tín), CTCP Đầu tư Tài chính thăng Long, CTCP Vận tải và thương mại quốc tế ITC (đều là các cổ phiếu OTC).

Khoản phải thu của SBS đã giảm 2/3 trong năm 2012 từ hơn 2.300 tỷ đầu năm xuống còn gần 700 tỷ cuối năm, chủ yếu là giảm mạnh các khoản phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư (giảm 840 tỷ), và hoạt động hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư (giảm 685 tỷ).

Trong các khoản hợp tác đầu tư và ủy thác vốn bị quá hạn, với số dư 253 tỷ đồng, SBS có khoản hợp tác đầu tư với CTCP quản lý quỹ đầu tư VIPC và công ty Hồng Quang hơn 40 tỷ với lãi suất 27%/năm, khoản này đáo hạn đầu tiên vào tháng 11/2011 và được gia hạn thanh toán đến tháng 9/2014.

Khoản phải trả của SBS cũng giảm mạnh trong năm 2012, từ mức hơn 1.430 tỷ đầu năm xuống 87 tỷ cuối năm, đa phần là giảm khoản phải trả hợp đồng môi giới mua chứng khoán. Trong đó SBS đã quá hạn thanh toán 50 tỷ đồng với ngân hàng tiên Phong (hạn thanh toán ngày 7/11/2011) và quá hạn thanh toán 20 tỷ với CTCP Tài chính Handico (hạn thanh toán tháng 6/2012), đến thời điểm lập báo cáo SBS vẫn chưa trả khoản này.

SBS hiện vẫn đang ghi nhận khoản nợ dài hạn 800 tỷ đối với các trái phiếu chuyển đổi do Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) nhận chuyển nhượng từ CTCP Dịch vụ Giá trị mới. Công ty dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu này thành cổ phần năm 2013 phụ thuộc vào việc chấp thuận của ĐHCĐ và các cơ quan chức năng có liên quan.

Báo cáo SBS 2012 đã kiểm toán

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên