TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TechcomSC: Được hoàn nhập 25 tỷ đồng dự phòng, năm 2012 lãi hơn 80 tỷ đồng

TechcomSC: Được hoàn nhập 25 tỷ đồng dự phòng, năm 2012 lãi hơn 80 tỷ đồng

Mảng tư vấn mang lại doanh thu 78,9 tỷ trong năm 2012, trong khi doanh thu môi giới chỉ đạt hơn 230 triệu đồng.

CTCP Chứng khoán ngân hàng Kỹ Thương (TechcombankSC) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012.

Theo đó, quý 4/2012 TCBS đạt doanh thu hơn 8 tỷ đồng, trong đó:

  • Doanh thu môi giới đạt hơn 107 triệu đồng
  • Doanh thu tự doanh đạt gần 1,5 tỷ đồng đa phần từ cổ tức
  • Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán đạt 390 triệu đồng
  • Doanh thu tư vấn đạt 373 triệu đồng
  • Doanh thu từ hoạt động mua bán lại chứng khoán đạt 2,67 tỷ đồng
  • Doanh thu khác đạt 2,96 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý 3/2012.

Quý 4/2012, do được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán 24 tỷ đồng (khoản trích lập từ quý 3/2012) do đó TCBS lãi hơn 18,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi hơn 17,08 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2012.

TCBS Quý 4 Cả năm
2012 2012
Doanh thu 8.08 119.53
Môi giới 0.11 0.233
Tự doanh 1.50 5.72
Tư vấn 0.37 78.98
Lưu ký 0.07 0.09
Mua bán lại CK 2.67 17.24
Khác 2.96 16.88
Chi phí hoạt động -11.79 8.19
LNTT 19.87 111.34
LNST 18.32 105.23

Lũy kế cả năm, doanh thu của TCBS đạt 119,5 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu tư vấn (78,97 tỷ đồng), tiếp theo là hoạt động mua bán chứng khoán (17,23 tỷ đồng) và doanh thu khác (16,88 tỷ đồng – đa phần từ thu lãi từ hợp đồng tiền gửi); doanh thu môi giới năm 2012 của TCBS chỉ đạt 232 triệu đồng, doanh thu tự doanh đạt hơn 5,7 tỷ đồng đa phần là nhờ cổ tức.

Năm 2012, TCBS được hoàn nhập 25,4 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán khiến chi phí hoạt động chỉ ở mức hơn 8 tỷ trong cả năm 2012. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của công ty đạt hơn 105 tỷ đồng, LNST đạt 80,3 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2011.

TechcombankSC hoàn toàn không vay nợ trong năm 2012.

Báo cáo 2012

Hoàng Ly

phuongmai

SSC

Trở lên trên