TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thông tư 165: Đã có chế tài đình chỉ hoạt động CTCK

Thông tư 165: Đã có chế tài đình chỉ hoạt động CTCK

Từ 1/12/2012 Thông tư 165 có hiệu lực. Theo đó sau 4 tháng, nếu CTCK không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có lỗ lũy kế đạt 50% vốn điều lệ trở lên sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Ngày 9/10/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 165/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (bao gồm CTCK, công ty quản lý quỹ) không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Nội dung quan trọng nhất của thông tư này đó là việc giảm thời gian kiểm soát của các tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát từ 18 tháng xuống 12 tháng, kiểm soát đặc biệt từ 6 tháng xuống 4 tháng.

Nếu sau 4 tháng các CTCK bị kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt sẽ có thể bị đình chỉ hoạt động. Việc rút ngắn thời gian kiểm soát đặc biệt sẽ làm quá trình tái cấu trúc CTCK diễn ra nhanh và quyết liệt hơn.

Cụ thể, Thông tư 165 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 226 theo hướng, các CTCK bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

  • Tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120% (kể cả trường hợp công ty tự tính, tỷ lệ sau khi được soát xét hoặc kiểm toán)
  • Không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng
  • Không báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ liên tiếp hoặc không công bố thông tin về tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán
  • Nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ của kiểm toán ra khỏi vốn khả dụng dẫn đến tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%

CTCK được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó kỳ cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đình chỉ hoạt động CTCK

Sau 4 tháng, nếu CTCK không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có lỗ lũy kế đạt 50% vốn điều lệ trở lên sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc đình chỉ hoạt động thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với các quy định do Bộ Tài chính ban hành.

Tạm dừng hoạt động CTCK

Nếu CTCK không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có lỗ lũy kế dưới 50% vốn điều lệ hoặc không đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật thì bị tạm dừng hoạt động.

Việc tạm dừng hoạt động của CTCK được công bố trên trang UBCK trong vòng 24h và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBCK, CTCK phải công bố thông tin việc tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục tạm ngừng hoạt động theo quy định.

Việc tạm ngừng hoạt động kéo dài cho đến khi CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng trên 180% trong 3 tháng liên tục và kỳ cuối phải được kiểm toán hoặc CTCK sáp nhập với CTCK khác, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về phá sản doanh nghiệp và các quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.

Định kỳ hàng tháng CTCK phải báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho UBCK, kỳ bán niên và kết thúc năm phải được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận.

Việc tạm ngừng hoạt động của CTCK không dẫn đến việc thu hồi giấy phép nên các CTCk vẫn duy trì tư cách pháp nhân để thực hiện các nghĩa vụ với các bên liên quan.

Trong thời gian CTCK bị tạm ngừng hoạt động không được ký mới, gia hạn các hợp đồng kinh tế liên quan tới các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép và chấm dứt các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (cung cấp margin, tư vấn, bảo lãnh phát hành, tất toán tài khoản tự doanh…). Hai Sở GDCK và Trung tâm lưu ký tạm thời chấm dứt tư cách thành viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán cho tới khi kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ và các nghĩa vụ tài chính khác chưa thanh toán đối với nhà nước; người lao động.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán tiếp tục thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại Điều 13, Điều 15 Thông tư này và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của CafeF, hiện có 9 CTCK bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong đó SBS và RUBSE có tỷ lệ an toàn vốn -18%, có 2 CTCK chưa bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nhưng chưa công bố tỷ lệ an toàn vốn là Đông Dương và SME.

Phương Mai


phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên