TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thông tư 210: Đã có hướng dẫn cho công ty chứng khoán "được phép" phá sản

Thông tư 210: Đã có hướng dẫn cho công ty chứng khoán "được phép" phá sản

Việc thu hồi giấy phép sẽ được thực hiện sau khi CTCK hoàn tất việc tất toán tài khoản giao dịch nhà đầu tư (bao gồm cả tiền và chứng khoán), chuyển giao tài khoản tồn sang CTCK khác.

Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành vào cuối tháng 11 vừa qua về hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013.

Thông tư 210 đã có quy định rõ về việc đình chỉnh, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của CTCK.

Theo điều 14 của Thông tư này, ngoài các CTCK không khắc phục được tình trạng cảnh báo và có lỗ gộp vượt 50% vốn điều lệ bị đình chỉnh hoạt động, các CTCK nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép có thông tin sai sự thực, không đáp ứng điều kiện về vốn, hoạt động sai mục đích không đúng với nội dung quy định trong giấy phép cũng bị đình chỉ hoạt động.

UBCK sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để ra quyết định đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ hoạt động của CTCK.

Về việc thu hồi giấy phép hoạt động, Điều 15 của Thông tư này ghi rõ CTCK sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động theo các trường hợp quy định tại điểm a,b,c khoản 2 điều 70 luật Chứng khoán, hoặc có thể do CTCK xin giải thể trước hạn hoặc phá sản.

CTCK trong trường hợp này phải chấm dứt hoàn toàn việc thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép, ngừng kỳ mới tất cả các hợp đồng liên quan.

Việc thu hồi giấy phép sẽ được thực hiện sau khi CTCK hoàn tất việc tất toán tài khoản giao dịch nhà đầu tư (bao gồm cả tiền và chứng khoán), chuyển giao tài khoản tồn sang CTCK khác.

UBCK sẽ có văn bản yêu cầu CTCK thực hiện thủ tục giải thể, phá sản công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Trong 7 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBCK sẽ ra quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động của CTCK.

Điều 70 Luật chứng khoán 2006. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
 1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a) Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin sai sự thật;
b) Sau khi hết thời hạn cảnh báo quy định tại Điều 74 của Luật này, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ vẫn không khắc phục được tình trạng cảnh báo và có lỗ gộp đạt mức năm mươi phần trăm vốn điều lệ hoặc không còn đáp ứng đủ điều kiện về vốnhoạt động kinh doanh chứng khoán;
c) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong Giấy phép thành lập và hoạt động;
d) Không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại Điều 62 của Luật này.
2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a) Không tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;
b) Không khắc phục được tình trạng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;
c) Không khắc phục được các vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;
d) Giải thể, phá sản.

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên