TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Từ 1-2-2014: Sở GDCK được huy động vốn cho hạ tầng CNTT

Từ 1-2-2014: Sở GDCK được huy động vốn cho hạ tầng CNTT

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với SGDCK, VSD của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/2/2014.

Theo quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 1-2 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) được huy động vốn theo quy định của pháp luật để phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, nguyên tắc, hình thức và giới hạn đầu tư vốn ra bên ngoài của SGDCK, VSD thực hiện theo chế độ quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư vốn ra bên ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu.

Cũng tại Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với  SGDCK, VSD của Bộ Tài chính thì lợi nhuận của SGDCK, VSD sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. Số lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: Trích quỹ đầu tư phát triển: Mức trích thực hiện theo chế độ tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi...

Ngoài ra, Bộ Tài chính quy định 5 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của SGDCK, VSD như: Doanh thu và thu nhập khác; Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu; Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn; Tình hình chấp hành các quy định về chế độ, chính sách pháp luật; Chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ như: Đối với SGDCK là số lượng chứng khoán niêm yết và giao dịch bình quân thực hiện trong năm đánh giá. Đối với VSD là số lượng chứng khoán đăng ký và lưu ký bình quân thực hiện trong năm đánh giá.

Bên cạnh đó, khi tính toán các chỉ tiêu trên,  SGDCK, VSD được Bộ Tài chính xem xét đến các yếu tố khách quan như: Chính sách quản lý của nhà nước làm ảnh hưởng đến tình hình niêm yết, giao dịch chứng khoán và tình hình đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Quy mô thị trường chứng khoán biến động làm ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán giao dịch, giá trị trúng thầu trái phiếu đối với SGDCK; số lượng chứng khoán đăng ký, lưu ký, số lượng chứng khoán lưu ký đến hạn thanh toán trong năm đối với VSD.

Theo Mai Ka

phuongmai

Báo Hải Quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên