TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Từ 4/4, Upcom áp dụng biên độ giá +/-40% trong ngày giao dịch đầu tiên

Từ 4/4, Upcom áp dụng biên độ giá +/-40% trong ngày giao dịch đầu tiên

HNX sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu trong trường hợp doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền.

Ngày 24/03/2011, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội đã ký Quyết định số 131/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHN ngày 09/07/2010).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2011.

Nội dung sửa đổi bổ sung của Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch (áp dụng trên thị trường UPCoM) lần này liên quan đến quy định về biên độ và giá tham chiếu được áp dụng trên Sở GDCK Hà Nội trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch trở lại của cổ phiếu đăng ký giao dịch, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 17 - Biên độ dao động giá: Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 18 - Giá tham chiếu: Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được Sở GDCK Hà Nội phê duyệt.

Trước đây Sở GDCK Hà Nội quy định trong ngày giao dịch đầu tiên giá giao dịch của cổ phiếu ĐKGD mới được thả nổi do cung cầu trên thị trường xác định, không quy định biên độ và giá tham chiếu, quy định tương tự cho ngày giao dịch trở lại đối với trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế lần này nằm trong kế hoạch hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định về giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội, tạo điều kiện chính thức triển khai việc áp dụng biên độ dao động giá và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên hoặc giao dịch trở lại của cổ phiếu ĐKGD trong tháng 4/2011.

Ngoài ra, Quy chế trên còn bổ sung quy định một số trường hợp ngoại trừ, Sở GDCK Hà Nội không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các trường hợp:

(1) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi và

(2) Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền.

Quốc Thắng
Theo HNX

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên