TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

UBCKNN siết quy định báo cáo về giao dịch cổ đông nội bộ

UBCKNN siết quy định báo cáo về giao dịch cổ đông nội bộ

Cổ đông nội bộ giao dịch cổ phiếu phải báo cáo UBCKNN, SGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc. Thời hạn dự kiến giao dịch không quá hai 2 tháng.

Ngày 1/3/2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 548/UBCK-TT gửi các công ty niêm yết về việc công bố thông tin (CBTT) của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty niêm yết.

Trước đó, ngày 14/4/2009, UBCKNN đã có Công văn số 582/UBCK-TT gửi các Công ty niêm yết về CBTT của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều trường hợp cổ đông nội bộ của tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết đó mà không thực hiện CBTT theo quy định.

Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán (TTCK). Thông tư có hiệu lực kể từ hôm nay, ngày 1/3/2010.

Theo đó, UBCKNN yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của các công ty niêm yết cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK, trong đó có quy định nghĩa vụ CBTT về giao dịch của các cổ đông nội bộ, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện CBTT về giao dịch của cổ đông nội bộ theo quy định, cụ thể:
 
Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; Cổ đông lớn của công ty; Người được ủy quyền CBTT của tổ chức niêm yết và người có liên quan của các đối tượng này khi dự kiến giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết hoặc cổ phiếu của tổ chức giao dịch trên thị trường đại chúng chưa niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm… ) phải báo cáo UBCKNN, SGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc.

Thời hạn dự kiến giao dịch không quá 2 tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có CBTT từ SGDCK.

Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả thực hiện giao dịch; Trường hợp không thực hiện được giao dịch, trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, các đối tượng quy định trên phải báo cáo UBCKNN, SGDCK về lý do không thực hiện được giao dịch.

UBCKNN công bố sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện CBTT trên TTCK, sẽ có hình thức xử phạt nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định về CBTT trên TTCK theo đúng quy định của pháp luật.
 
Khánh Huyền
Theo SSC

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên