TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VFMVFA: 8/3 là ngày giao dịch cuối cùng để hủy niêm yết chuyển thành quỹ mở

VFMVFA: 8/3 là ngày giao dịch cuối cùng để hủy niêm yết chuyển thành quỹ mở

Chứng chỉ quỹ VFMVFA đã tăng từ 4.000 đồng/cp lên 7.000 đồng/cp trong 3 tháng qua.

Ngày 31/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 79/2013/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã CK: VFMVFA) như sau:

Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết: 24.043.760 chứng chỉ quỹ (Hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi chứng chỉ quỹ).

Tổng giá trị niêm yết bị hủy (theo mệnh giá): 240.437.600.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) .

Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 31/2013/QĐ-SGDHCM ngày 31/01/2013.

Lý do: Thực hiện việc chuyển đổi từ Quỹ đóng sang Quỹ mở.

Ngày giao dịch cuối cùng: 08/03/2013

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 11/03/2013
phuongmai

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên