TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/03/2015

28-02-2015 - 10:31 AM | Thời sự

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/03/2015
Ảnh minh họa

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định; Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán; nâng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015.

Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Theo Nghị định về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trường hợp bán doanh nghiệp mà có từ hai người đăng ký mua trở lên thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá sau:

- Đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu…Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2015.

Nâng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Theo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, từ ngày 1/1/2015 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng.

Nghị định có hiệu lực từ 10/3/2015.

Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/3/2015, mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền...

Ngoài ra, Nghị định này cũng hướng dẫn thanh toán tiền phép năm như sau:

Tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước thời điểm tính; Đối với NLĐ làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính sẽ là tiền lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc.

Tiền lương của 1 ngày phép năm chưa nghỉ được thanh toán sẽ bằng tiền lương bình quân nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề thời điểm tính.

Mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Từ 01/03/2015, sẽ áp dụng mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó, mức lương không quá 40 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia tư vấn thuộc 01 trong các trường hợp:

- Có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; Đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

Trong những trường hợp cần thiết đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mức lương chuyên gia có thể cao hơn nhưng không quá 1,5 lần mức trên.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH và thay thế Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH.

Thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Cuối năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. Theo đó, chủ tàu phải bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các khoản chi phí trong các trường hợp:

Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn; Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải cần phải hồi hương; Tàu bị chìm đắm;Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu; Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp tục làm việc trên tàu; Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/03/2015.

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Kể từ 01/03/2015, Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Thay đổi mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, như Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236…Số thuê bao điện thoại cố định sẽ có độ dài từ 7 – 8  chữ số (trước đây cho phép từ 6 – 9  chữ số).

Đối với mạng viễn thông di động đã có quy định cụ thể về mã mạng (có độ dài 2 chữ số); số thuê bao có độ dài từ 7 – 8 chữ số (trước đây là 7 – 9 chữ số). Ngoài ra, Thông tư còn quy định về mã mạng điện thoại internet là 65, số thuê bao có độ dài 8 chữ số. Thông tư này thay thế Quyết định 52/2006/QĐ-BBCVT, 53/2006/QĐ-BBCVT.

Không được phép phát hành hơn 1 Ví điện tử cho 1 tài khoản

Đó là quy định tại Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép:

- Phát hành hơn 01 Ví điện tử cho 01 tài khoản thanh toán của khách hàng tại 01 ngân hàng.

- Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định các nội dung về quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Thông tư này có hiệu lực từ 01/03/2015.

Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán

Từ 01/03/2015, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ đăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BTC.

Theo đó, công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký GDCK tại Sở GDCK Hà Nội gồm: Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I); Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch. Nếu từ chối chấp thuận đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội phải trả lời công ty đại chúng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy định mới về cải tạo xe cơ giới đường bộ

Từ ngày 10/03/2015, việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT. Theo đó có một số nội dung mới như sau:

Không cải tạo hệ thống lái của xe cơ giới, trừ trường hợp đối với xe cơ giới tay lái nghịch nhập khẩu; Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại hai tầng lên xe chở người; Không cải tạo tăng kích thước khoang chở hành lý của xe chở người.

- Trường hợp cải tạo để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng mà nội dung cải tạo không phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư 85 thì vẫn được thực hiện.

- Xe cơ giới sau cải tạo là xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phải có thông số kỹ thuật phù hợp quy định tại Thông tư  42/2014/TT-BGTVT . Thông tư này thay thế cho Thông tư 29/2012/TT-BGTVT.

>>>Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2015

Anh Tân

Hồng Cúc

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên