TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Những văn bản nào của Ban KTTƯ được coi là "tuyệt mật, tối mật"?

08-09-2014 - 12:59 PM | Thời sự

Những văn bản nào của Ban KTTƯ được coi là "tuyệt mật, tối mật"?

Các tài liệu về dự trữ ngân sách và các khoản thu, chi đặc biệt của Đảng cũng được xếp vào danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật.

Ngày 4/9/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, tối mật của Ban Kinh tế Trung ương.

Căn cứ đề nghị của Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Bộ Trưởng Bộ Công an cũng như các văn bản pháp quy khác, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật của Ban Kinh tế Trung ương thuộc phạm vi sau:

Các báo cáo, đề xuất, tham mưu của Ban kinh tế Trung ương với Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư về việc xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội. Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế, xã hội, định hướng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ngành, vùng liên quan đến an ninh, quốc phòng, về phát triển quốc phòng.

Tin, tài liệu liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng về dự trữ chiến lược quốc gia, ngân sách đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh, chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa hoặc không công bố.

Ngoài ra, các tài liệu về dự trữ ngân sách và các khoản thu, chi đặc biệt của Đảng cũng được xếp vào danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật. Danh sách bao gồm tài liệu thực hiện nhiệm vụ quốc tế về công tác tài chính đối với các Đảng, các tổ chức chính trị nước ngoài có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh mục tài liệu Tuyệt mật còn bao gồm các tài liệu, sổ công tác, thiết bị lưu giữ thông tin chứa thông tin có nội dung thuộc độ Tuyệt mật của cơ quan Ban Kinh tế Trung ương và các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan/tổ chức khác.

Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mât của Ban kinh tế Trung ương bao gồm:


- Tài liệu, nội dung làm việc của Ban kinh tế Trung ương với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ có liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Hồ sơ, tin, tài liệu liên quan đến việc thẩm định các đề án kinh tế - xã hội trình Bộ chính trị, Ban bí thư chưa hoặc không công bố.

- Văn bản tham gia ý kiến của Ban kinh tế Trung ương đối với các chủ trương, chính sách, các dự án lớn về kinh tế, xã hội trình Bộ chính trị, Ban bí thư chưa hoặc không công bố.

- Văn bản có ý kiến chỉ đạo trực tiếp (bút tích) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Kinh tế Trung ương.

- Các ý kiến tham gia góp ý của Ban kinh tế Trung ương với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội theo phân công, phân cấp.

- Tin/tài liệu liên quan đến các vấn đề lịch sử chính trị, kiểm điểm công tác của các lãnh đạo Ban kinh tế Trung ương các khóa chưa hoặc không công bố.

- Tài liệu, sổ công tác, thiết bị lưu giữ thông tin và các văn bản có sử dụng thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật khác.

Lan Hương

thunm

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên