Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Tin tức, bài viết mới nhất về thông tin giao dịch

KDH, MTG, KKC, CVT, SWC, X77: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

25/02/2017 08:19

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, hnx, lượng lớn cổ phiếu, hsx

TIS, TVC, ATA, LSS, D26, VEE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

24/02/2017 07:07

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, hsx, hnx, lượng lớn cổ phiếu

DXG, VNR, FCN, KSK, TOP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

21/02/2017 21:18

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, lượng lớn cổ phiếu, hsx, hnx

HVN, HAX, HAH, VIB, SPA: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

21/02/2017 07:08

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: hsx, hnx, thông tin giao dịch, lượng lớn cổ phiếu

KDH, JVC, NBB, GDT, GMC, LSS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

18/02/2017 14:00

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, hsx, lượng lớn cổ phiếu, hnx

BCI, VNR, SKG, QNC, VHL, VE1, SPA: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

17/02/2017 07:00

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, hsx, hnx, lượng lớn cổ phiếu

GTN, REE, FTM, PVS, VC6, IMP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

16/02/2017 06:00

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: hsx, thông tin giao dịch, hnx, lượng lớn cổ phiếu

HQC, BCG, LHG, MST, VNF, SHG, SCH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

14/02/2017 07:10

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, lượng lớn cổ phiếu, hsx, hnx

HQC, TMT, GSP, VHL, TBC, APG, DCS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

11/01/2017 21:35

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: lượng lớn cổ phiếu, hnx, thông tin giao dịch, hsx

STG, QNS, PIV, SJC, SAS, IDV, SJM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

11/01/2017 07:22

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, hsx, hnx, lượng lớn cổ phiếu

MWG, STG, DNS, PTC, C74: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

04/01/2017 07:25

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX,

Tags: thông tin giao dịch, HNX/HSX, lượng lớn cổ phiếu

tin mới