Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Tin tức, bài viết mới nhất về thông tin giao dịch

VNM, NBB, FDC, ATA, DCS, PMS, IDJ: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

19/01/2017 23:40

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, lượng lớn cổ phiếu, hnx, hsx

HQC, TMT, GSP, VHL, TBC, APG, DCS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

11/01/2017 21:35

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: lượng lớn cổ phiếu, hnx, thông tin giao dịch, hsx

STG, QNS, PIV, SJC, SAS, IDV, SJM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

11/01/2017 07:22

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, hsx, hnx, lượng lớn cổ phiếu

MWG, STG, DNS, PTC, C74: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

04/01/2017 07:25

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX,

Tags: thông tin giao dịch, HNX/HSX, lượng lớn cổ phiếu

ITA, DHM, PVR, SWC, VES: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/12/2016 07:13

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: lượng lớn cổ phiếu, HNX/HSX, thông tin giao dịch

KDH, MBB, STG, EVE, OPC, TET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

27/12/2016 22:37

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, HNX/HSX, lượng lớn cổ phiếu

VNM, KBC, SHN, SDY, TET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

23/12/2016 07:21

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tags: thông tin giao dịch, HNX/HSX, lượng lớn cổ phiếu

tin mới