TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tỷ trọng tín dụng đổ vào bất động sản giảm, cho vay tiêu dùng tăng mạnh

04-01-2018 - 13:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ trọng tín dụng đổ vào bất động sản giảm, cho vay tiêu dùng tăng mạnh

Trong năm 2017, tín dụng ước tính tăng tương đương với năm 2016, khoảng 18,7-19,3%. Tỷ trọng tín dụng theo ngành nghề tập trung cao vào ngành công nghiệp, thương mại và hoạt động dịch vụ. Tỷ trọng tín dụng vào kinh doanh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ, chiếm 15,8% tổng tín dụng (năm 2016 là 17,1%).

Theo báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC), tín dụng năm 2017 ước tăng khoảng 18,7%- 19,3% (năm 2016 tăng 19%), hỗ trợ tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn có xu hướng giảm sau khi tăng liên tục trong giai đoạn 2013- 2016. Tín dụng trung dài hạn chiếm 53,7% tổng tín dụng (năm 2016 là 55,1%).

Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ trọng tín dụng theo ngành nghề qua các năm - Nguồn: NFSC

Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ trọng tín dụng theo ngành nghề qua các năm - Nguồn: NFSC

Tín dụng theo ngành nghề tập trung cao vào ngành công nghiệp, thương mại và hoạt động dịch vụ khác tăng 21,8% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 78,4% tổng tín dụng (năm 2016 chiếm 77,8%), giúp tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ liên tục cải thiện.

Tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp tăng khoảng 18,7% (chiếm tỷ trọng khoảng 8,11% tổng tín dụng). Đáng chú ý, trong dư nợ cho vay hoạt động dịch vụ khác, cho vay đối với ngành hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình có mức tăng trưởng mạnh nhất và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, tỷ trọng tăng từ 8,8% (năm 2012) lên khoảng 16,1% (năm 2017).

Tỷ trọng tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ. Tín dụng vào lĩnh vực này tăng 12,2% so với năm 2016, chiếm 15,8% trong tổng tín dụng (năm 2016 là 17,1%). Trong đó, vào lĩnh vực xây dựng khoảng 9,9%, vào hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 5,9%.

Trong khi đó, tín dụng tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng trưởng từ cuối năm 2015. Năm 2017 tín dụng tiêu dùng ước tăng 65% (năm 2016: 50,2%). Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng tín dụng tăng từ 12,3% (năm 2016) lên 18% (năm 2017).

Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng tín dụng tiêu dùng - Nguồn: NFSC

Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng tín dụng tiêu dùng - Nguồn: NFSC

Cho vay với mục đích mua, sửa chữa nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng chính và là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất, năm 2017 chiếm 52,9% (năm 2016 chiếm 49,5%), tốc độ tăng trưởng là 76,5% (năm 2016 tăng 78,4%). Cho vay mua trang thiết bị gia đình tăng 6,5%, chiếm 15,3%; cho vay mua phương tiện đi lại tăng 35,2%, chiếm 8,3%.

Theo NFSC, trong năm 2017, thị phần tín dụng tiêu dùng có sự dịch chuyển từ nhóm NHTM CP sang nhóm NHTM NN. Cụ thể, thị phần tín dụng tiêu dùng của nhóm NHTM NN tăng mạnh, từ 39% toàn ngành năm 2016 lên 45,7% cuối năm 2017; nhóm NHTM CP chiếm 42,4%, giảm nhẹ từ mức 47% cuối năm 2016; nhóm CTy TC&CTTC chiếm 7,6% (năm 2016 là 9,3%), còn lại là nhóm NHNNg. Trong thời gian tới, tín dụng tiêu dùng vẫn là một trong những mảng hoạt động tiềm năng và chiến lược của các TCTD và dự báo tăng trưởng cao.

Diệp Trần

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên