TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì về tinh giảm biên chế sau 5 năm thực hiện lại tăng 15% - 25% ?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì về tinh giảm biên chế sau 5 năm thực hiện lại tăng 15% - 25% ?

5 năm thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, công chức tăng 15,09%, viên chức tăng 25,59%. Bộ Nội vụ quyết từ nay đến năm 2016 không tăng biên chế công chức, viên chức; năm 2013 – 2014 sẽ cân đối lại viên chức

Sáng ngày 20/11/2013, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, liên quan đến nội dung chính sách tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngủ cán bộ công chức, viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ - Nguyễn Thái Bình cho biết:

Tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngủ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng đội ngủ công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ là chủ trương của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua.

Trong quá trình thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngủ cán bộ, biên chế công chức tại năm 2007 là 238.668 người, năm 2012 là 274.694 người, tăng 35.936 người, tăng khoảng 15,09% trong giai đoạn 2007 – 2012; biên chế viên chức năm 2007 là 1.490.544, năm 2012 là 1.872.044 tăng 381.491, tương đương tăng 25,59% cho giai đoạn 2007 – 2012.

Năm 2013 – 2014, Bộ Nội vụ sẽ không tăng cán bộ công chức, viên chức sẽ được Bộ phối hợp với các địa phương xem xét cân đối.

Nguyên nhân tăng?


Công chức tăng: chủ yếu tăng cho các đơn vị mới thành lập, các đơn vị cũ được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ; hoặc đơn vị đã có nhưng cần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lĩnh vực tăng gồm: môi trường, đất đai, biển, hải đảo, ngoại vụ, dân số, kế hoạch hóa gia đình, thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, kiểm lâm, quản lý thị trường, y tế, an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, quản lý dược, quản lý bảo hiểm y tế và một số địa phương được chia tách theo quyết định.

Viên chức tăng: do thành lập mới, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp….; do tăng quy mô trường trung học, tiểu học, mầm non; do thành lập mới bệnh viện, khoa học công nghệ, văn hóa thể dục thể thao, để phù hợp với sự phát triển của từng địa phương.

Trước khi luật viên chức có hiệu lực 01/01/2012, từ năm 2003 phân cân quản lý viên chức đã được đưa về cơ quan bộ ban ngành trung ương, địa phương.

Giải pháp về quản lý và tinh giảm biên chế?


Theo Bộ trưởng, trước mắt từ nay đến năm 2016 về cơ bản chúng ta sẽ không tăng thêm biên chế công chức, không tăng số viên chức; trừ trường hợp thành lập cơ quan mới được các cấp có thẩm quyền cho phép, hay phát sinh nhiệm vụ mới.

Thứ hai, thực hiện quản lý biên chế thống nhất. Hàng năm Bộ Chính trị sẽ nghe và cho ý kiến về biên chế công chức.

Thứ ba, thực hiện xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó bố trí công chức cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị… – lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của tinh giảm biên chế, cơ cấu lại cán bộ. Bộ Nội vụ sẽ trình Bộ Chính trị đề án tinh giảm biên chế, cơ cấu lại cán bộ vào quý IV/2013.

Tham mưu với Chính phủ ban hành nghị định để thực giải quyết việc tinh giảm biên chế; tổ chức lại các đơn vị của Đảng; đẩy mạnh xã hội hóa, dịch vụ công….Tăng cường kiểm tra việc giải thể, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm….


quynhnn

Theo Trí thức trẻ/Quốc hội Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên