TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đẩy nhanh đàm phán các hiệp định dự án do WB tài trợ

Đẩy nhanh đàm phán các hiệp định dự án do WB tài trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định cho các dự án thuộc tài khóa 2014 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ quản các dự án trong danh mục vay vốn WB trong tài khoá 2014 khẩn trương phối hợp với WB và các bộ, ngành liên quan chủ động xây dựng Văn kiện Dự án ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án; phê duyệt Văn kiện Dự án làm cơ sở đề xuất đàm phán;chịu trách nhiệm về chất lượng văn kiện dự án; đảm bảo văn kiện dự án được phê duyệt trước ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đàm phán Dự án với WB. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi và đôn đốc công việc này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đàm phán ngay sau khi nhận được Thư mời đàm phán của WB. Đối với các dự án trong tài khoá 2014, cần hoàn thành việc đàm phán Hiệp định vay với WB trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được thư mời đàm phán của WB.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan định kỳ tổ chức rà soát việc đàm phán và phê duyệt các dự án nằm trong danh mục tài trợ 2014 của WB, đảm bảo toàn bộ các chương trình, dự án sẽ hoàn tất đàm phán hiệp định vay theo đúng lịch trình WB đề xuất.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và cơ quan chủ quản của dự án đẩy nhanh tiến độ góp ý kiến, phê duyệt đối với các dự án vay vốn WB năm 2014 theo đúng thời gian do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra để có thể đàm phán đúng hạn và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ nếu để các dự án, chương trình thuộc tài khoá 2014 không được đàm phán và phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ chủ quản, các tỉnh tham gia dự án vay vốn WB tài khoá năm 2014 chịu trách nhiệm rà soát, củng cố các ban quản lý dự án hiện hành tại địa bàn theo hướng chuyên nghiệp hoá, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế việc thành lập mới các Ban quản lý dự án; xây dựng lộ trình để sử dụng và tăng cường năng lực, cán bộ các ban quản lý dự án. Trong trường hợp cần thiết, đặc thù cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về hệ thống tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án các cấp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan bổ sung, điều chỉnh các vấn đề về quy trình chuẩn bị đàm phán dự án phù hợp với đặc thù của các nhà tài trợ trong Thông tư hướng dẫn Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.


Theo Phan Hiển

thunm

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên