TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

4 vấn đề cần sửa đổi của Luật thuế TNCN:

Dự kiến thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế

Dự kiến thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế

Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ trình Quốc hội bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành.

Bộ Tài chính đang họp về việc sửa đổi một số nội dung của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và đề xuất trình Chính phủ trình Quốc hội về hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Cụ thể, các nội dung cần sửa đổi như sau:

Sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng (không hạn chế người phụ thuộc).

Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 6 triệu đồng/tháng; nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 2,4 triệu đồng/tháng.

Với mức điều chỉnh này, đến năm 2014, dự kiến sẽ có khoảng 70% số người đang nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, 70% số người đang nộp thuế ở bậc 2 sẽ chuyển sang bậc 1, dự kiến giảm thu khoảng 8.150 tỷ đồng.

Sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần

Điều 22 Luật thuế TNCN quy định biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc, mức thuế suất thấp nhất là 5%, mức cao nhất là 35%. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ trình Quốc hội bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành.

Biểu thuế hiện hành Phương án sửa đổi

Bậc thuế


Phần thu nhập tính thuế/tháng
(trđ)

Thuế suất (%)

1


Đến 5

5

2


Trên 5 đến 10

10

3


Trên 10 đến 18

15

4


Trên 18 đến 32

20

5


Trên 32 đến 52

25

6


Trên 52 đến 80

30

7


Trên 80

35

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(trđ)

Thuế suất (%)

1

Đến 5

5

2

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 52

30

Nếu thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng (cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đ/tháng) đồng thời sửa đổi biểu thuế như nêu trên thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 9.250 tỷ đồng.

Sửa đổi quy định các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Ngoài các nội dung đã quy định trước đây (các khoản phụ cấp về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, sợ cấp hưu trí…), bổ sung thêm nội dung “và các khoản trợ cấp, phụ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công khác theo quy định của Chính phủ” để Chính phủ có thể quy định kịp thời khi có các khoản phụ cấp, trợ cấp mới phát sinh theo quy định của pháp luật khác.

Về thu nhập chuyển nhượng bất động sản: Theo khoản 5 Điều 3 Luật thuế TNCN thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

Bộ tài chính bổ sung thêm khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm cả thu nhập từ đổi nhà, đổi đất (nếu có), thu nhập từ uỷ quyền chuyển nhượng nhà, đất mà người được uỷ quyền có đầy đủ các quyền về nhà đất theo quy định của pháp luật.

Sửa quy định về quyết toán thuế và các nội dung quy định về quản lý thuế

Khánh Linh – Phương Dung

(thực hiện)

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên