TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2014, thuế thu từ dầu thô vượt hơn 18% so với dự toán

Năm 2014, thuế thu từ dầu thô vượt hơn 18% so với dự toán

Số tiền thu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 681.100 tỷ đồng – bằng 109,1% dự toán (tương ứng vượt 56.900 tỷ đồng) và bằng 100,4% so với thực hiện năm 2013.

Ngày 26/12/2014, Tổng cục Thuế họp Tổng kết năm 2014. Thông tin tại cuộc Tổng kết cho biết, số tiền thu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 681.100 tỷ đồng – bằng 109,1% dự toán (tương ứng vượt 56.900 tỷ đồng) và bằng 100,4% so với thực hiện năm 2013.

Trong đó:

- Thu từ dầu thô ước đạt 101.000 tỷ đồng – bằng 118,5% so với dự toán (tương ứng vượt 15.800 tỷ đồng) – bằng 94,4% so với con số báo cáo Quốc hội (tương ứng giảm 6.000 tỷ đồng), bằng 83,9% so với thực hiện năm 2013.

- Thu nội địa ước đạt 580.100 tỷ đồng – bằng 107,1% dự toán (tương ứng vượt 41.000 tỷ đồng) và bằng 101% so với con số báo cáo Quốc hội – tương ứng tăng 6.000 tỷ đồng – tăng 4% so với thực hiện năm 2013. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước tính 534.400 tỷ đồng – bằng 106,2% so với dự toán và gần bằng con số báo cáo Quốc hội.

Nếu không kể khoản thu cổ tức và lợi nhuận còn lại theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC thì ước đạt 490.700 tỷ đồng – bằng 104% so với dự toán, bằng 99,3% so với báo cáo Quốc hội – tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2014, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 67.814 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý thu vào NSNN là 12.212,6 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp vào ngân sách 7.757,6 tỷ đồng – bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 2.866 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết – tăng gần 80% so với cùng kỳ, giảm lỗ 5.830,16 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 1.700,81 tỷ đồng - tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong năm nay, toàn ngành thuế đã thu được 50% số nợ thuế từ 31/12/2013 chuyển sang. Tổng số tiền nợ thuế tính đến 31/12/2014 là 70.241 tỷ đồng – tăng 14,9% so với cuối năm 2013. Nếu chưa tính các khoản tiền phạt và nộp chậm, nợ chờ xử lý và nợ thu khó đòi thì tổng số nợ thuế đến 31/12/2014 là 44.216 tỷ đồng – tăng 7,8% so với thời điểm 31/12/2013.

Theo Tổng cục thuế, có 8 địa phương có số nợ thuế tăng cao so với năm 2013 (trên 30%); 8 địa phương có số nợ thuế tăng trên 20% đến 30% và 23 địa phương có số nợ thuế giảm so với năm 2013. Năm 2013, con số này chỉ có 7 địa phương.

>> Sẽ xóa nợ hơn 6.500 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế

Mai Linh

trangminh

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên