TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quy định tiền lương 2009 với công ty Nhà nước

Quy định tiền lương 2009 với công ty Nhà nước

Công ty nhà nước năm kinh doanh 2009 giảm so với thực hiện năm 2008 phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc: giảm 1% lợi nhuận so với thực hiện năm 2008 thì giảm 0,5% tiền lương 2009.

Theo Thông tin từ  Cổng TTĐT Chính Phủ, trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép nguyên tắc xác định tiền lương năm 2009 để đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động trong các công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

                     

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công ty nhà nước có năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch năm 2009 bằng hoặc tăng so với thực hiện năm 2008 thì được tăng tiền lương theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

 

Đối với công ty nhà nước có năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch năm 2009 giảm so với thực hiện năm 2008 thì phải giảm trừ tiền lương năm 2009, nhưng có tính đến các yếu tố khách quan tác động do suy giảm kinh tế.

 

Cụ thể, công ty có lợi nhuận kế hoạch năm 2009 giảm so với thực hiện năm 2008, nhưng các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động không giảm thì được xác định tiền lương tối đa bằng mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008 để tính đơn giá.

 

Đối với công ty có lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động giảm so với thực hiện năm 2008, thì phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc cứ giảm 1% lợi nhuận so với thực hiện năm 2008 thì giảm 0,5% tiền lương năm 2009, nhưng tối đa không quá 15% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008.

 

Công ty trước năm 2008 hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn có hiệu quả, nhưng do tác động của suy giảm kinh tế nên năm 2009 không có lợi nhuận hoặc lỗ thì xác định tiền lương năm 2009 không vượt quá 80% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008.
 
Căn cứ vào nguyên tắc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý tiền lương năm 2009 đối với các công ty nhà nước có điều kiện tương tự.
 
V.Minh (ghi)

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên