TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Tư vấn Xây dựng

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Tư vấn Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam gồm 8 thành viên do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh là Trưởng ban.

Hai Phó trưởng ban là ông Đặng Văn Long - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng và bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam có quyền hạn và trách nhiệm sau: Được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong khi thực hiện nhiệm vụ; Thành lập Tổ giúp việc triển khai công tác cổ phần hóa; Lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cố phần hóa báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định;

Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố giá trị doanh nghiệp; Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa; Tổng hợp, trình Bộ Xây dựng quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, báo cáo để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh Phương án cổ phần hóa sau khi chuyển thành công ty cổ phần (nếu có).

Bên cạnh đó Ban còn chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam xây dựng kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa trình Bộ Xây dựng phê duyệt; tập hợp hồ sơ tài liệu pháp lý, kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ, phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa; Chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với các tổ chức tài chính trung gian tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả bán cố phần;

Chỉ đạo Tổ giúp việc, người đại diện và Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; Chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần theo quy định; Xem xét, lựa chọn, đề xuất Bộ Xây dựng cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tống công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa được hưởng thù lao theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT- BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyến đối thành công ty cố phần.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tự giải thể sau khi hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần.

Theo L.T

thunm

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên