TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Yêu cầu báo cáo kết quả “cứu doanh nghiệp”

Yêu cầu báo cáo kết quả “cứu doanh nghiệp”

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung trên trước ngày 10/12/2013 để chuẩn bị cho Hội nghị giữa Chính phủ và các địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 mà Quốc hội đã thông qua.

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 vừa được Quốc hội thông qua, mục tiêu tổng quát của năm 2014 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đấy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7% - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Tổng thu cấn đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng; bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP...

Theo Hà Phương

cucpth

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên