Bà Trần Ngọc Bích yêu cầu VNCB trả 5.190 tỷ đồng và cả lãi phát sinh

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên