Cập nhật lúc

Chuyên gia: Hãy mở rộng cho tín dụng tiêu dùng, nhưng đừng quá kỳ vọng xoá được tín dụng đen

Chuyên gia đề xuất nên thay đổi hạn mức cho vay thay vì con số cố định như hiện tại, và cũng không nên để "room" cho tín dụng tiêu dùng cả vi mô lẫn vĩ mô.

Ban Biên tập

Trí Thức Trẻ

Nóng
Tâm điểm
Trở lên trên