Họp báo kết thúc, ông Trump trở về Washington DC, chưa có kế hoạch cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 3

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên