Phiên tòa chiều 01/8: Phạm Công Danh xin lỗi Trần Ngọc Bích, ông Trần Quí Thanh

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
Trở lên trên