Cập nhật lúc

Phiên tòa sáng 01/2: Ngân hàng CB xác định tiền tăng vốn điều lệ đã được ngân hàng dugnf trong hoạt động kinh doanh

Phiên tòa sáng nay, vấn đề dòng tiền khi VNCB tăng vốn điều lệ được dùng ra sao đã được đại diện ngân hàng CB trình bày trước tòa.

P.V

Trí Thức Trẻ

Nóng
Tâm điểm
Trở lên trên