Phiên tòa sáng 30/12: Phạm Công Danh khẳng định số tiền 300 tỷ là tiền vay của ông Thanh

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên