Phiên tòa sáng 7/9: Cuối cùng ông Ninh Văn Quỳnh đã khai nhận khoảng 20 tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên