Thượng đỉnh ngày 2: Lãnh đạo Mỹ - Triều hoãn dạo bộ bên bể bơi Metropole

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên