Tranh luận trực tiếp: Bà Clinton chỉ trích Donald Trump có thể khiến nợ quốc gia tăng thêm 20.000 tỷ USD

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên