img
Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 1.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 2.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 3.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 4.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 5.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 6.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 7.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 8.

Chân dung tân Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải - Ảnh 9.

Phương Ánh
7pm
Theo Trí Thức Trẻ26/10/2017


Phương Ánh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên