TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì về công tác cán bộ tại Bộ Công thương?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì về công tác cán bộ tại Bộ Công thương?

Thẳng thắn chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm về công tác cán bộ của Bộ Công thương trong thời gian qua, tư lệnh ngành Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ giải quyết nhanh chóng, triệt để, vì “chậm khắc phục sẽ làm mất lòng tin của nhân dân đối với Bộ”.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa có bài viết trên Nhân dân sáng nay (25/7) với tựa “Khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ ở Bộ Công thương”.

Bổ nhiệm ở Bộ Công thương còn nhiều thiếu sót

Bộ Công thương là Bộ nhiều đầu mối trực thuộc, gồm: 30 đơn vị quản lý nhà nước, 50 đơn vị sự nghiệp công lập và 20 doanh nghiệp. Trong thời gian qua, công tác tổ chức, cán bộ của Bộ cũng đã có một số thiếu sót, khuyết điểm.

“Những hạn chế và thiếu sót này, nếu chậm khắc phục sẽ làm mất lòng tin của nhân dân đối với Bộ, ảnh hưởng không chỉ tới uy tín của ngành công thương mà còn tới công tác quản lý nhà nước của Bộ nói chung”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Những bất cập, hạn chế, Bộ trưởng nêu rõ là do hệ thống văn bản về công tác tổ chức cán bộ của Bộ chưa thật sự hoàn thiện. Cơ cấu tổ chức bộ máy còn công kềnh, một số chỗ chưa hợp lý, ảnh hưởng hoạt động.

Tiêu chí và quy trình để nhận xét, đánh giá, tiếp nhận, bố trí, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ tuy có nhưng chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn cho việc đánh giá và bố trí chính xác cán bộ.

Bộ trưởng nhận xét một số trường hợp tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ chưa thật sự khách quan, công tâm dẫn đến bố trí cán bộ không đúng năng lực, sở trường; một số trường hợp nhân sự tiếp nhận từ nơi khác về Bộ đã cho thấy sự hạn chế về năng lực, trình độ cũng như kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí lãnh đạo, quản lý được giao; một số trường hợp được bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo trong một thời gian ngắn…

“Những điều trên đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của Bộ”, tư lệnh ngành Công thương nói.

Dù có nguyên nhân khách quan, tuy nhiên, Ban Cán sự đảng Bộ Công thương đã xác định việc để xảy ra sai phạm, khuyết điểm chủ yếu là do các nguyên nhân chủ quan.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống còn hình thức, chưa có sức thuyết phục để động viên việc tự giác thường xuyên nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Việc đánh giá, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ còn mang nặng tính chủ quan, cảm tính, trong một số trường hợp còn có biểu hiện hình thức, dễ dãi. Nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được triệt để tôn trọng và phát huy trong công tác cán bộ.

“Có trường hợp do nể nang, ngại va chạm, cho nên không đưa ra ý kiến trước các đề xuất cán bộ không hợp lý, không kiên quyết thay thế những cán bộ có năng lực yếu kém hoặc uy tín giảm sút”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chưa chú trọng xây dựng một cơ chế khách quan để phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng người tài; chưa có cơ chế thật sự hiệu quả để công khai hóa và tiếp thu ý kiến phản ánh của công chức, viên chức và người lao động về công tác nhân sự trước khi bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Tinh giản bộ máy, minh bạch bổ nhiệm

Để khắc phục triệt để vấn đề trên, Bộ trưởng cho biết Ban Cán sự đảng Bộ Công thương đã phối hợp với Ðảng ủy Bộ, Công đoàn Công thương Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động của ngành công thương; ban hành Quy chế dân chủ cơ sở để cán bộ, đảng viên và người lao động có thể phát huy tối đa dân chủ cơ sở và nâng cao vai trò giám sát của quần chúng, cán bộ đối với công tác tổ chức, cán bộ.

Bộ cũng triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó,Bộ Công thương đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả.

“Dự kiến, số đơn vị đầu mối được quy định trong Nghị định sẽ giảm từ 35 đầu mối hiện nay xuống còn 30 đầu mối”, Bộ trưởng cho biết.

Ban Cán sự đảng Bộ Công thương đã xây dựng lại Quy chế làm việc của Ban Cán sự để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công tác cán bộ theo hướng cụ thể hóa các nguyên tắc như tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm cá nhân ở tất cả các khâu, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban Cán sự đảng Bộ Công thương cũng đã nghiêm túc triển khai các văn bản mới về công tác cán bộ; ban hành quy định mới về tiêu chuẩn chức danh và quy trình thực hiện công tác cán bộ, theo đó bổ sung hợp lý các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và hoàn thiện các quy trình của công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, về trách nhiệm và cơ chế bảo đảm sự kiểm tra, giám sát thực hiện.

Ðồng thời kiện toàn cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, thường xuyên cập nhật các quy định của Ðảng và Nhà nước về công tác cán bộ, bảo đảm các đề xuất về công tác cán bộ phù hợp với các quy định…

Việc thu thập thông tin, tìm hiểu về nhân sự dự kiến quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm được đặc biệt chú ý, nhất là nhân sự tiếp nhận từ nơi khác về Bộ…

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động tìm hiểu, nắm bắt thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ từ cấp cơ sở.

Song song đó, trên cơ sở các quy định của Bộ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tự xây dựng quy chế, quy trình của cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt lưu ý cơ chế phối hợp giữa chính quyền với cấp ủy, công đoàn cùng cấp về công tác cán bộ.

“Với các giải pháp đồng bộ nêu trên, những hạn chế trong công tác cán bộ của Bộ Công thương đang từng bước được khắc phục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của ngành công thương có năng lực, bước đầu lấy lại tín nhiệm, niềm tin của Ðảng, Nhà nước và nhân dân”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Hà Thu/ nguồn báo Nhân Dân

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên