TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPG: Dự trình kế hoạch LNST 2.300 tỷ đồng; cổ tức 2014 và thưởng CP đến 60%

09-03-2015 - 12:35 PM | Doanh nghiệp

HPG: Dự trình kế hoạch LNST 2.300 tỷ đồng; cổ tức 2014 và thưởng CP đến 60%

HPG dự kiến chia trả cổ tức năm 2014 bằng tiền 10%/mệnh giá và 20%/mệnh giá bằng CP; đồng thời chia thưởng CP cho cổ đông tỷ lệ 30%; thời gian thực hiện trong quý II/2015. Đây là những nội dung quan trọng đã được HĐQT thông qua, sẽ trình ĐHCĐ tới đây.

Ngày 06/03/2015, Hội đồng Quản trị của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG) đã họp và thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2014. Theo đó:

Năm 2015,  HPG dự kiến kế hoạch doanh thu 22.500 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD); lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng. Cổ tức kế hoạch dự kiến là 20%/mệnh giá.

Năm 2014, Hòa Phát lãi ròng 3.144 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh 2015 của HPG đã giảm đáng kể so với thực hiện năm 2014.

>> Hòa Phát ước đạt 3.200 tỷ đồng LNST năm 2014, vượt kế hoạch 1.000 tỷ đồng

Đối với việc trích lập các quỹ và chi phí thù lao HĐQT năm 2014, HPG dành 216 tỷ đồng trích quỹ dự phòng tài chính; 160 tỷ đồng quỹ khen thưởng phúc lợi; thù lao HĐQT 32,5 tỷ đồng; và 52,5 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng ban điều hành.

Đối với phương án chia cổ tức năm 2014: HPG dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 30% trong đó 10% bằng tiền và 20% bằng CP. Đồng thời HPG sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30%/mệnh giá để tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện chia trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến trong quý II/2015.

Như vậy, nếu tính cả cổ tức năm 2014 và cổ phiếu thưởng, cổ đông được nhận 10%/mệnh giá bằng tiền và  50%/mệnh giá bằng CP nếu phương án cổ tức và thưởng CP được thông qua.

Đây là những nội dung sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên tới đây. HPG sẽ tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 31/03/2015 tại Hà Nội.


Thanh Giang

Ngọc Quỳnh

Theo InfoNet

Trở lên trên