TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

JVC quyết định trích lập dự phòng hàng loạt khoản phải thu, tạm ứng cũ - kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ

11-07-2017 - 14:01 PM | Doanh nghiệp

JVC quyết định trích lập dự phòng hàng loạt khoản phải thu, tạm ứng cũ - kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ

Phía JVC giải trình rằng đây đều là các khoản phải thu, tạm ứng phát sinh từ thời BGĐ tiền nhiệm, và nay công ty chưa thể thu thập được thư xác nhận công nợ.

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) vừa có văn bản giải trình kết luận của kiểm toán liên quan đến BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất kết thúc ngày 31/3/2017.

Trong BCTC riêng ngày 7/7/2017, công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với một số vấn đề:

-Khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng gồm 260 tỷ đồng là khoản phải thu các đối tượng mà công ty không thu thập được xác nhận công nợ tại thời điểm lập BCTC, tại ngày 31/3/2017 công cũng đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoản công nợ 260 tỷ đồng trên. Kiểm toán không thể đánh giá tính hiện hữu của khoản nợ trên và không thể đánh giá được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu hay không.

Theo giải trình từ phía công ty, đây là khoản phải thu phát sinh từ những năm trước, trong đó bao gồm 175,8 tỷ đồng là công nợ liên quan đến BGĐ tiền nhiệm nên công ty cũng chưa nhận được thư xác nhận nợ của các khách hàng này.

-Liên quan đến mục phải thu khác bao gồm số dư khoản mục tạm ứng với giá trị khoảng 17,3 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày. Tại ngày 31/3/2017 công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản tạm ứng này song vẫn không thu thập được xác nhận công nợ đối với các nhân viên này. Kiểm toán không thể đánh giá tính hiện hữu và giá trị các khoản tạm ứng này. Do dó không thể đánh giá được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu hay không.

Phía JVC cũng đã có giải trình rằng đây là số dư đã tạm ứng cho CBCNV phát sinh trong giai đoạn BGĐ tiền nhiệm điều hành, và tại ngày lập BCTC năm 2016 công ty vẫn chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận cho số dư tạm ứng này.

Trong BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, ngày 7/7/2017 kiểm toán cũng đưa ra một số kết luận ngoại trừ:

-Khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng bao gồm khoảng 338,1 tỷ đồng và trên khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn bao gồm 14,9 tỷ đồng là các khoản phải thu và ứng trước của các đối tượng công nợ mà công ty không thu thập được thư xác nhận công nợ nhưng cũng đã trích lập dự phòng cho các khoản này tại ngày 31/3/2017. Kiểm toán không thể đánh giá tính hiện hữu của các khoản mục này và không đánh giá được liệu có phải điều chỉnh các số liệu hay không.

Giải trình về vấn đề này, JVC cho rằng đây là khoản phải thu phát sinh từ những năm tài chính trước đó bao gồm 244 tỷ đồng công nợ phải thu và 11,9 tỷ đồng khoản trả trước cho người bán của công ty liên quan BGĐ tiền nhiệm và công ty vẫn chưa thu thập được thư xác nhận công nợ đối với các khoản này.

-Đối với khoản mục phải thu khác bao gồm số dư các khoản tạm ứng với giá trị khoảng 20,3 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày và tại ngày 31/3/2017 công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ các khoản tạm ứng này dù chưa thu thập được thư xác nhận từ các nhân viên này. Do vậy kiểm toán không thể đánh giá tính hiện hữu của các khoản mục này và không đánh giá được liệu có phải điều chỉnh các số liệu hay không.

Giải trình về ý kiến này, JVC cũng cho rằng đây là số dư tạm ứng cho CBCNV phát sinh trong giai đoạn BGĐ tiền nhiệm, tại ngày công bố BCTC kiểm toán năm 2016 công ty chưa thu thập được thư nhận nợ cho các khoản tạm ứng này.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên