TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng

03-11-2018 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế tính từ đầu năm 2018 (cả giai đoạn PV Power chưa cổ phần hóa) đạt 1.468 tỷ đồng.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1/7/2018 đến 30/9/2018 kèm theo giải trình rằng công ty đã phát hành BCTC hợp nhất giữa niên độ sau soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/3018 theo quy định.

Tại thời điểm công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần (1/7/2018) các chỉ tiêu số liệu từ 1/1/2018 đến 30/6/2018 sẽ được trình bày là "số đầu kỳ" và các chỉ tiêu giai đoạn từ 1/7/2018 đến 30/9/2018 sẽ được trình bày là "số kỳ này".

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power đạt 6.961 tỷ đồng doanh thu, nâng tổng doanh thu từ 1/1/2018 đến 30/9/2018 lê đến 17.828 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán điện đạt 6.709 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán hàng hóa và hợp đồng xây lắp.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 132,8 tỷ đồng, trong đó có gần 70 tỷ đồng thu lãi tiền gửi và hơn 56 tỷ đồng nhận lãi chênh lệch tỷ giá, gần 7 tỷ đồng cổ tức được nhận về. Chi phí tài chính trong kỳ cao bất ngờ 795,5 tỷ đồng, trong đó có 340 tỷ đồng chi trả lãi vay, hơn 395 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá và gần 20 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn…

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến cuối kỳ tiền và các khoản tương đương tiền của PV Power đạt 7.175 tỷ đồng, trong đó có gần 7 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ, hơn 942 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 6.225 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, ngoài ra còn có 149 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng.

Nợ phải trả đến cuối kỳ 34.850 tỷ đồng, trong đó có 8.435 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và 16.028 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn.

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính chung quý 3 (giai đoạn từ 1/7/2018 đến 30/9/2018) PV Power báo lãi sau thuế quý đầu tiên sau cổ phần hóa số tiền 184 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 147 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế tính từ đầu năm 2018 đạt 1.468 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.246 tỷ đồng.

Đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 61.400 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 26.551 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu đạt 23.418 tỷ đồng.

"Của để dành" của PV Power còn có gần 690 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, còn 227 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 100 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên PV Power cũng còn "treo" âm 191 tỷ đồng chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 3.

Biến động giá cổ phiếu PV Power từ khi lên sàn

Xem BCTC

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên