MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

19 tập đoàn tổng công ty nhà nước

19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lãi 3,5 tỷ USD năm 2022

19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lãi 3,5 tỷ USD năm 2022

18/03/2023 17:34

Năm 2022, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 83.167 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với 2021.

Trở lên trên