MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bán hàng hóa

Mỗi hóa đơn điện tử chỉ được in giấy đúng 1 lần

Mỗi hóa đơn điện tử chỉ được in giấy đúng 1 lần

06/08/2017 03:00

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có đề xuất nhiều nội dung về hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Trở lên trên